We manufacture high-quality workwear for your every need.

  Standardit

  Kaikki työvaatteemme on sertifioitu viranomaisvaatimusten mukaan.
  Tältä sivulta voit tutustua tarkemmin, mitä mikäkin standardi tarkoittaa.

  SFS-EN ISO 13688
  VIITESTANDARDI SUOJAVAATTEIDEN YLEISILLE VAATIMUKSILLE

  Suojavaatteiden yleiset vaatimukset on kirjattu kansainväliseen standardiin SFS-EN ISO 13688. Se korvaa aiemmin käytetyn eurooppalaisen standardin SFS-EN 340. 

  Standardissa määritellään suojavaatetuksen ergonomiaa, haitattomuutta, kokomerkintää, vanhenemista, yhteensopivuutta ja merkintää koskevat vaatimukset sekä suojavaatetuksen mukana toimitettavien valmistajan antamien tietojen vaatimukset. Standardi on viitestandardi, johon viitataan tarpeen mukaan erityisstandardeissa.

  Standardia ei ole tarkoitettu käytettäväksi yksin vaan ainoastaan yhdessä jonkun muun standardin kanssa, joka sisältää suojaavan tuotteen erityiset suojausvaatimukset. 

  Kaikki sertifioidut suojavaatteemme täyttävät viitestandardin SFS-EN ISO 13688 asettamat yleiset vaatimukset. 


  EN ISO 20471
  ERITTÄIN NÄKYVÄ VAATETUS


  EN ISO 20471 mukaiset suojavaatteet on tarkoitettu käytettäväksi töissä, joissa näkyminen on turvallisuuden kannalta tärkeää.
  Fluoresoiva materiaali antaa näkyvyyttä päivänvalossa ja hämärässä, heijastimet pimeässä valonlähteen valaisemana.
  Vaatteet jaetaan näkyvyyden suhteen kolmeen luokkaan, joista luokka 3 on korkein. Vaatetusta yhdistelemällä saadaan suojausluokkaa suuremmaksi tai pienemmäksi.
  Tuotteen piktogrammin sivussa olevan numero 3, 2 tai 1 kertoo suojausluokan. Katso suojavaatteesi sisäpuolisista merkeistä minkä standardin ja suojaustason vaate täyttää.

  Fluoresoivan materiaalin ja heijastenauhan vähimmäispinta-alat eri luokissa: 
  Fluoresoiva materiaali: luokka 3: 80m2, luokka 2: 0,50m2, luokka 1. 0,14m2 
  Heijastava materiaali: luokka 3: 0,20m2, luokka 2: 0,13, luokka 1: 0,10m2


  EN ISO 11611
  SUOJAVAATETUS HITSAUKSEEN JA VASTAAVIIN TÖIHIN  Protective clothing for welding and similar work, such as blade cutting and burning. The welder's protective garment according to EN ISO 11611 is intended to protect against welding sparks, ie small splashes of molten metal, heat radiation from the welding arc, short-term flame contact and UV radiation.

  Hitsaajan suojavaatetuksia on luokitukseltaan kahdenlaisia. Luokan 1 vaatetus suojaa vähemmän kipinöiltä ja lämpösäteilyltä kuin luokan 2 vaate.
  Käytettävä suojavaate ja sen suojausluokka on valittava hitsausmenetelmän mukaan. 

  Luokka 1 : vaatetus on tarkoitettu manuaalisiin hitsausmenetelmiin, jossa syntyy vähän hitsauskipinöitä ja roiskeita. Luokitus soveltuu TIG-, MIG- ja MMA-hitsaukseen, juottamiseen, pistehitsaukseen ja kaasuhitsaustöihin. 
  Luokka 2 : Soveltuu MMA-, MAG- ja MIG-hitsaukseen, plasmaleikkaukseen ja kovertamistyöhön. 

  Materiaalin syttyvyystestiä kuvataan kirjain-numeroyhdistelmällä: A1 tai A2 tai A1+A2. Vaatteen merkinnässä olevalla kirjain-numeroyhdistelmillä tarkoitetaan seuraavaa: 
  A1 =materiaalin syttyvyystesti on tehty pintaan kohdistuvalla liekillä 
  A2 =materiaalin syttyvyystesti on tehty alareunaan kohdistuvalla liekillä.


  EN ISO 11612
  KUUMUDELTA JA TULELTA SUOJAAVA VAATETUS  EN ISO 11612 mukainen suojavaate suojaa käyttäjää lyhyeltä liekkikosketukselta ja kuumuutta vastaan.
  Kuumuus voi olla konvektiolämpöä, lämpösäteilyä, sulaa materiaalia tai näiden yhdistelmiä.

  Suojain luokkien kirjain- ja numeroyhdistelmien selittyvät seuraavasti:
  A1 = Liekin leviäminen 
  A2 = Liekin leviäminen kankaan reunasta 
  = Liekkikosketus eli suojaus konvektiokuumuudelta asteikolla 1-5, jossa 5 on paras 
  = Lämpösäteily, asteikolla 1-5, jossa 5 on paras 
  = Sulat alumiiniroiskeet, asteikolla 1-3, jossa 3 on paras 
  = Sulat rautaroiskeet, asteikolla 1-3, josta 3 on paras 
  = Kosketuskuumuus, asteikolla 1-3, jossa 3 on paras


  EN ISO 14116
  EN ISO 14116 RESTRICTED FUEL MATERIALS, MATERIAL COMBINATIONS AND CLOTHING
  EN 1149-5
  SÄHKÖSTAATTISELTA LATAUKSELTA SUOJAAVA VAATETUS  EN 1149-5: 2008 mukainen suojavaate suojaa äkillisille sähköstaattisille purkauksille riskialttiissa ympäristössä. Soveltuu käytettäväksi työympäristöissä, joissa on sähköstaattista latausta, spontaania purkautumista tai räjähdysvaara. 
  The test method of EN 1149-5 specifies requirements for the materials and design of electrostatic protective clothing to provide the best possible protection for the wearer. The suitability of the materials is investigated by two methods: the surface resistivity measurement method and the charge discharge measurement method.


  IEC 61482-2
  SUOJAUS VALOKAARELTA


  IEC 61482-2 mukainen suojavaate jännitetyöhön, jossa valokaaret ovat mahdollisia. Esimerkiksi kun työskennellään suurjännitelaitteiden parissa tai huolletaan laitteita valokaarilta suojaamattomissa sähköjakelulaitoksissa tai sähkökeskuksissa. Vaate suojaa valokaaren termisiltä vaikutuksilta, se ei suojaa sähköiskuilta.

  Materiaali ja vaatteet testataan ns. boxtestillä ja luokitellaan kahteen luokkaan: 
  Luokka 1 = 4kA ( valokaaren energia 168kJ ) 
  Luokka 2 = 7kA ( valokaaren energia 320kJ ) 
  Jännite: 400V, kesto: 500ms, taajuus: 50 tai 60HZ


  EN 342
  KYLMÄNSUOJAVAATETUS  EN 342 kylmänsuojavaatetus suojaa käyttäjää kylmän haitoilta. Kylmällä tarkoitetaan olosuhteita, joissa pakkasen, kosteuden ja tuulen yhteisvaikutus on alle -5 celsiusastetta.
  Standardin EN 342 mukainen kylmänsuojavaate on testattu ja luokiteltu lämpimyyden ja tuulenpitävyyden mukaan. Kylmänsuojavaatetus on luokiteltu sen lämmöneristävyyden mukaan. Suojavaatetus voi olla yksi- tai kaksiosainen tai yksittäinen vaatekappale. 
  Piktogrammin sivussa olevat kohdat a, b, c ja d kertovat mitä testejä tuotteelle on tehty. A ja c ovat pakollisia testejä, b ja d valinnaisia. Katso suojavaatteesi sisäpuolisista merkeistä minkä standardin ja suojaustason vaate täyttää. 
  a) Lämmöneristävyys, joka on mitattu liikkuvalla lämpönukella laboratorio-olosuhteissa. Liike stimuloi kevyen tai keskiraskaan työn vaikutusta lämmöneristyvyyteen.
              Testeissä on käytetty 2-kerroksista standardivaatetusta b. 
  b) Lämmöneristävyys, joka on mitattu paikallaan seisovalta lämpönukella laboratorio-olosuhteissa. Testeissä on käytetty 2-kerroksista standardivaatetusta b. 
  c) Ilmanläpäisevyys eli tuulenpitävyys. Kolme luokkaa, joista luokka 3 on tuulenpitävin. 
  d) Vedenpitävyys. Kaksi luokkaa, joista luokka 2 on vedenpitävin. 


  EN 343+A1
  SATEELTA SUOJAAVA VAATETUS
  Standardin EN 343 mukaiset asut suojaavat vesi- ja räntäsateelta, sumulta tai maan kosteudelta.
  Asujen materiaaleista ja saumoista on testattu vedenläpäisy ja vesihöyrynläpäisyvastus. 
  Piktogrammin sivussa oleva ylempi numero X ilmoittaa vedenpitävyyden ja alempi Y ilmoittaa vesihöyryn- läpäisyvastuksen eli hengittävyyden.
  Vedenpitävyys (x) ja hengittävyys (y) jaetaan kumpikin luokkiin 1-3, joista 3 on paras. Katso suojavaatteesi sisäpuolisista merkeistä minkä standardin ja suojaustason vaate täyttää.


  EN 13034 + A1
  SUOJAVAATETUS NESTEMÄISIÄ KEMIKAALEJA VASTAAN
  EN 13034 + A1 standardin kemikaalinsuojavaatetus suojaa rajoitetusti nestemäisiltä kemikaaleilta.
  Tämän standardilla sertifioidut suojavaatteet on tarkoitettu töihin, joissa voidaan altistua vain matalatehoiselle suihkulle, nestemäiselle aerosolille tai pienille roiskeille ilman tarvetta täydelliseen molekyylitason nesteenläpäisysuojaan.
  Standardi sisältää tyypin 6 kemikaalisuojapuvut ja tyypin PB 6 varusteet.

  Tyypin 6 kemikaalinsuojapuvut ovat kokohaalareita tai kaksiosaisia pukuja ja tyypin PB 6 varusteet antavat osittaisen vartalon suojauksen.  PB = partial body protection, osittainen suoja.
  Kemikaalisuojaus pitää uusia joka 5. pesukerta teollisessa pesulassa.
  Vaatetus suojaa erikseen määritetyiltä kemikaaleilta: Rikkihappo, H2SO4, 30 %  , Natriumhydroksidi, NaOH, 10 %  , Orto-ksyleeni, laimentamaton  ja   1-butanoli, laimentamaton


  EN 943
  EN 943 PROTECTIVE CLOTHING AGAINST LIQUID AND GASIC CHEMICALS INCLUDING LIQUID AEROSOLS ANDSOLID PARTS  Osa 1: suojausvaatimukset ilmanvaihdolla varustetuille ja ilman ilmanvaihtoa oleville kaasutiiviille, tyypin 1 ja kaasua läpäiseville, tyypin 2 kemikaalinsuojapuvuille.
  Osa 2: suojausvaatimukset kaasutiiviille, tyypin 1 pelastus-joukkojen (ET) kemikaalinsuojapuvuille. 


  EN 14605
  SUOJAVAATTEET NESTEMÄISIÄ KEMIKAALEJA VASTAAN  Vaatimukset kemikaalinsuojavaatteille, joiden liitokset ovat nestetiiviit tyypin 3 tai roisketiiviit, tyypin 4, mukaan lukien vain osia vartalosta suojaavat tuotteet, tyypit PB 3 ja PB 4.


  EN ISO 13982-1
  SUOJAVAATETUS KIINTEITÄ HIUKKASIA VASTAAN  Vaatimukset kemikaalinsuojavaatteille koko kehon suojaukseen kiinteitä ilmassa kulkeutuvia hiukkasia vastaan, tyypin 5 vaatteet.  EN 1073-2
  SUOJAVAATTEET RADIOAKTIIVISIA HIUKKASPÄÄSTÖJÄ VASTAAN

  EN 14126
  SUOJAVAATTEET TARTUNTAA LEVITTÄVIÄ AINEITA VASTAAN

  EN 381
  MOOTTORISAHAN KÄYTTÄJÄN VIILTOSUOJAIMET