Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Ats - Ammattityökalut Oy
0881651-4
Pienteollisuustie 33
06450 PORVOO
puh 020 144 2020

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Timo Vihersaari / timo.vihersaari@atex-ammattiasut.fi


3. Rekisterin nimi
Ats - Ammattityökalut Oy:n Asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste
Henkilö on tehnyt tarjouspyynnön Ats - Ammattityökalut Oy:n verkkokaupan kautta.

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus on säilyttää tarjouspyynnön tehneiden käyttäjien yhteystiedot ja muut tarvittavat asetukset ja tiedot, jotka käyttäjä on halunnut antaa käyttöön. Tietoja voidaan käyttää hyväksi Ats - Ammattityökalut Oy:n toiminnan kehittämisessä ja tilastoinnissa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

6. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri sisältää seuraavia käyttäjän antamia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tarjouspyyntöhistoria

Rekisteri voi sisältää myös muita käyttäjän antamia tietoja sekä Ats - Ammattityökalut Oy:nmäärittelemiä tilasto- tai muita tietoja.

 

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Ats - Ammattityökalut Oy:n ulkopuolisille tahoille ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta. Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä pyynnöstä, lukuun ottamatta tilaus- ja palvelutietoja, jotka on välttämätöntä säilyttää esimerkiksi takuisiin liittyen.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilön olevan Ats - Ammattityökalut Oy:n työntekijä. Rekisteri sijaitsee Netello Oy:n palvelimella.